Borrar

Josune (Pv) Fernández de Landa Gómez

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2023

Josune Fernández de Landa Gómez

Eusko Legebiltzarreko langilea
Eusko Legebiltzarrak bere dolumina adierazten du eta bat egiten du familiarekin haren saminean.
Vitoria-Gasteiz, 2023ko azaroaren 21a

Funcionaria del Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco expresa
su condolencia y se une al dolor
de la familia.
Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2023