Borrar

Germán Gazteluiturri Fernández

Arrigorriaga, 7 de abril de 2024

Germán Gazteluiturri Fernández

Irakasle-ikertzaileen Zerbitzuko langilea

UPV/EHUko errektoreak eta unibertsitateko kideok gure dolumina adierazten dugu eta galera samin honen aurrean bat egiten dugu familiaren sentimenarekin.

Profesional del Servicio de Personal Docente e Investigador

La rectora y la comunidad universitaria de la UPV/EHU expresan su condolencia y se unen al dolor de la familia por tan irreparable pérdida.