Borrar

Francisco López de Dicastillo Apesteguia

Salvatierra/Agurain, 18 de julio de 2021

GOIAN BEGO ? D.E.P.

Francisco López de

Dicastillo Apesteguia

Klaretar erlijiosoa

Jaunaren bakean hil zen atzo uztailak 17 larunbata, 97 urteDescansó en la paz del Señor, en Agurain-Salvatierra, el sábado, 17

zituela. de julio, a los 97 años.

"Zorionekoak aurrerantzean Jaunarekin bat eginik "Dichosos de aquí en adelante los que mueren en el Señor" hiltzen direnak!" (Apokalipsia 14, 13) (Apocalipsis 14,13)

Klaretar Erlijiosoek eta bere familiak haren aldeko otoitzaLos Religiosos Claretianos y familia ruegan una oración por su

eskatzen dizuete. alma.

HILETA IGANDEAN 18an, 18:30etan Aguraingo Santa FUNERAL: DOMINGO, 18, a las 18:30 h., en la parroquia Santa

Maria parrokian. María, de Agurain.

Hilobiratzea hurbilekoekin egingo da. El entierro será en la intimidad.