Borrar

Elbira Uriguen Ugarte

Larrabetzu, 25 de enero de 2020

GOIAN BEGO

Ezkerrak emonaz eta olata meza

Elbira Uriguen Ugarte andrea

Isidro Uria Llonaren alarguna

Seme-alabak, suin-errainak, ilobak, ezkon ilobak, birlobak eta beste

senideak.

Bere samin-agurra bialdu eutseenei eta haren animaren aldeko hileta-

elizkizunetara joan ziranei bere esker

beroenak emoten deutsiez.

OLATA MEZA: BIHAR, domeka, urtarrilak 26, goizeko

HAMARRETAN, Larrabetzuko Andra

Mari eleiz parrokian izango da.