Borrar

Ana Bereziartua Arriaran

Vitoria-Gasteiz, 22 de noviembre de 2023


Ana Bereziartua Arriaran

Eusko legebiltzarkide ohia

Eusko Legebiltzarrak bere dolumina adierazten du eta bat egiten du familiarekin haren saminean.

Ex parlamentaria vasca

El Parlamento Vasco expresa su condolencia y se une al dolor de la familia.